X
چه طوری بسته های ایرانسل را فعال کنیم | رندباز

بسته های تشویقی ایرانسل

چه طوری بسته های ایرانسل را فعال کنیم

ایرانسل به عنوان یکی از بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در کشور بسته های تشویقی مختلفی را برای استفاده مشترکان خود قرار داده است. مشترکان ایرانسلی می توانند با خرید هر یک از این بسته ها هزینه هایشان را مطابق با الگوی مصرف خود کاهش دهند.
تاریخ انتشار: 9 مهر 1397

ایرانسل به عنوان یکی از بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در کشور بسته های تشویقی مختلفی را برای استفاده مشترکان خود قرار داده است. مشترکان ایرانسلی می توانند با خرید هر یک از این بسته ها هزینه هایشان را مطابق با الگوی مصرف خود کاهش دهند.

بسته های مکالمه ویژه سیم کارت های اعتباری :

این بسته ها 30 روزه هستند و فقط برای تماس های داخل شبکه ( ایرانسل به ایرانسل ) کاربرد دارند. برای استفاده از این بسته ها می توانید از کد های دستوری زیر استفاده کنید.

20 دقیقه 1500 تومان، کد دستوری #1*55*555*

40 دقیقه 2800 تومان، کد دستوری #2*55*555*

80 دقیقه 5200 تومان، کد دستوری #3*55*555*

160 دقیقه 9600 تومان، کد دستوری #4*55*555*

320 دقیقه 17600 تومان، کد دستوری #5*55*555*

1000 دقیقه 45000 تومان، کد دستوری #6*55*555*

بسته های مکالمه سیم کارت های دائمی :

این بسته ها هم مانند بسته های سیم کارت اعتباری 30 روزه و فقط برای تماس های داخل شبکه هستند.

100 دقیقه 5500 تومان، کد دستوری #1*55*555*

200 دقیقه 10000 تومان، کد دستوری #2*55*555*

400 دقیقه 18000 تومان، کد دستوری #3*55*555*

800 دقیقه 32000 تومان، کد دستوری #4*55*555*

بسته های اینترنتی :

مشترکین ایرانسل با شماره گیری کد #5*555* هر یک از بسته های اینترنت را برای شماره ی خود و دوستانشان خریداری کنند. زمان مصرف این بسته ها بسیار مناسب بوده و شما می توانید مطابق با نیاز خود از بسته های ساعتی تا بسته های سالیانه را استفاده کنید.

بسته های اینترنت چند کاربره :

مشترکان ایرانسل می توانند با این سرویس یک حساب اینترنت همراه ایجاد کنند و تا 10 کاربر بین اعضای خانواده و دوستان به اشتراک بگذارند. در این سرویس کسی که حساب را ایجاد کرده می اواند میزان استفاده اوسط هر کاربر زیر شاخه را ببیند و برای استفاده ی کاربران محدودیت تعیین کند.

بوم و بوم+ :

صاحبان خطوط ایرانسل می توانند با استفاده از سرویس بوم، تعداد پیامک فارسی ایرانسلی و دقایق مکالمه ایرانسلی و حجم اینترنت خود را انتخاب کنند و بسته ی مورد تظر خودشان را بخرند. در صورتی که حجم اینترنت همراه به پایان برسد، می توانید از اعتبار مکالمه بسته ترکیبی تان استفاده کنید و بر عکس. برای ساختن بسته مورد نظرتان می توانید از سایت ایرانسل، اپلیکیشن ایرانسل من و کد دستوری #5*5*555* استفاده کنید. برای اطلاع از باقی مانده بسته بوم یا بوم+ می توانید از کد های #3*4*1*555* ( برای بوم+ ) و #4*4*1*555* استفاده کنید.

 

جهت خرید سیم کارت ایرانسل می توانید از سایت خرید و فروش سیم کارت رندباز استفاده کنید

 

 

منبع: سایت خرید و فروش سیم کارت رندباز