X
فروشگاه سیم برگر

نتایج جستجوی سیم کارت ایرانسل

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0905 807 8007رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول 750,000 Tooman
0903 604 6004رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول 750,000 Tooman
0935 313 4600رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول 160,000 Tooman
0935 274 8900رند هزاری از آخر 150,000 Tooman
0935 488 55 99رند تکرار دو رقم یکی 135,000 Tooman
0930007 3004رند کد پایین,رند هزاری از آخر 350,000 Tooman
0930 063 1919رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره 70,000 Tooman
0901 053 1919رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره 70,000 Tooman
0901 054 1818رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از آخر 70,000 Tooman
0901 090 7373رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 60,000 Tooman
0903 184 1900رند هزاری از آخر 50,000 Tooman
0903 208 9333رند کد پایین,رند سه رقم یکی از آخر,رند پله ای از آخر,رند حروفی 60,000 Tooman
0903 208 9888رند کد پایین,رند سه رقم یکی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 70,000 Tooman
0935 275 6970معمولی 80,000 Tooman
0937 115 4647رند کد پایین,رند پله ای از آخر 50,000 Tooman
0935 316 9095رند کد پایین,رند پله ای از آخر 70,000 Tooman
0935 316 9097رند کد پایین,رند پله ای از آخر 70,000 Tooman
0935 316 9098رند کد پایین,رند پله ای از آخر 70,000 Tooman
0935 316 9399رند کد پایین,رند پله ای از آخر 70,000 Tooman
0936 914 0900رند کد پایین,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره 110,000 Tooman

سیم کارت ایرانسل

ایرانسل در تاریخ 27 بهمن 1382 به عنوان برند ی مزایده ی اپراتور دوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و نه ماه پس از دریافت مجوز بهره برداری آزمایشی از شبکه را آغاز کرد. ایرانسل در 29 مهر 1385 به صورت رسمی در شهرهای تهران، مشهد و تبریز افتتاح شد. در حال حاضر سیم کارت اعتباری ایرانسل با پیش شماره های 0901، 0902، 0903، 0905، 0930، 0933، 0935، 0936، 0937، 0938 و 0939 و سیم کارت دائمی ایرانسل با پیش شماره های 0901، 0902، 0930، 0933، 0935، 0936، 0937، 0938 و 0939 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت ایرانسل را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.