X
کدهای مخفی و کاربردی دستوری | رندباز

کاربردی ترین کدهای دستوری

کدهای مخفی و کاربردی دستوری

در اینجا کدهای مخفی که بیشتر مورد نیاز کاربران می باشد را بیان کردیم...
تاریخ انتشار: 27 دی 1400

کدهای دستوری در واقع درخواست هایی هستند که در صورت ثبت؛ گوشی های هوشمند موظف به اجرای آنها می باشند. کدهای مخفی نیز به نوعی زیر مجموعه کدهای دستوری بوده و در موارد ضروری قابل استفاده می باشند.  استفاده بیش از حد از کدهای مخفی موبایل اصلا توصیه نمی شود، زیرا در صورت کوچکترین اشتباه باعث سوختن سیم کارت می شود.

کاربران گوشی های هوشمند بهتر است اطلاعات ضروری مربوط به دستگاه و سیم کارت خود مانند PIN  PUK  و IMEI  را یادداشت کنند تا در مواقع مورد نیاز بتوانند از آنها استفاده کنند.

 

در اینجا کدهای مخفی که بیشتر مورد نیاز کاربران می باشد را بیان کردیم:

 

عنوان کد دستوری
تغییر کد PIN OldPIN2*NewPIN2*NewPIN2*#
تغییر کد   PIN2 **05*PUK*NewPIN*NewPIN#
باز کردن قفل  PIN **052*PUK2*NewPIN2*NewPIN2#
باز کردن قفل PIN2 *#06#
تغییر رمز برای سرویس محدودیت تماس( Call Barring) **03*330*OldCode*NewCode*NewCode#

 

محدودیت تماس

محدودیت تماس قابلیتی است که به علت هزینه زیاد معمولا اپراتورها علاقه ای به ارائه آن ندارند و تعرفه در نظر گرفته شده برای آن تقریبا زیاد است. در صورت فعال شدن این سرویس برای کلیه تماس هایی که از موبایل گرفته می شود ، محدودیت ایجاد شده و عملا دیگر نمی توان از موبایل شمار گرفت.

 

عنوان کد دستوری
فعال کردن سرویس محدودیت تماس

Code*33**#

غیر فعال سازی سرویس محدودیت تماس #33#*
چک کردن وضعیت دستور محدودیت تماس #code*330**
فعال کردن محدودیت تمامی تماس ها #code*#330*
غیر فعال سازی دستور محدودیت تمامی تماس ها #code*#330*
چک کردن وضعیت محدودیت تمامی تماس هاچک کردن وضعیت محدودیت تمامی تماس ها #code*331**
جلوگیری از تماس های بین المللی در هنگام رومینگ #code*#331
لغو دستور جلوگیری در زمان رومینگ #code*332**
بررسی وضعیت دستور جلوگیری از تماس #code*#331*
محدودیت تماس به شماره موبایل #code*#333
لغو دستور محدودیت تماس به شماره موبایل #code*35**
بررسی وضعیت محدودیت تماس به شماره موبایل #333#*
فعال کردن محدودیت تماس به شماره موبایل #code*35
لغو دستور محدودیت تماس به شماره موبایل #code*351**
بررسی وضعیت محدودیت تماس به شماره موبایل #35#*
فعال کردن دستور محدودیت تماس به شماره موبایل در زمان رومینگ بین الملل # code*#351
لغو دستور محدودیت تماس به شماره موبایل در زمان رومینگ بین الملل #code*353**
بررسی وضعیت محدودیت تماس به شماره موبایل در زمان رومینگ بین الملل #351#*

 

در تمامی دستورات بالا در زمان اعمال محدودیت تماس به شماره موبایل، کسی نمی تواند با شماره شما تماس بگیرد و در زمان محدودیت تماس از طریق موبایل، شما نمی توانید با کسی تماس بگیرید. در صورت فعال سازی محدودیت تمامی تماس ها هم عملا امکان استفاده از موبایل را از دست داده و برقراری هیچ گونه ارتباطی امکان پذیر نیست. 

 

منبع : سایت خرید و فروش سیم کارت رندباز
نظرات کاربران