X
اصلاح قیمت بسته اینترنتی ایرانسل | رندباز

افزایش قیمت بسته های اینترنتی ایرانسل

اصلاح قیمت بسته اینترنتی ایرانسل

با موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، اپراتور ایرانسل قیمت بسته های اینترنتی خود را اصلاح کرد
تاریخ انتشار: 12دی 1402

با موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، اپراتور ایرانسل  قیمت بسته های اینترنتی خود را اصلاح کرد. امروزه سیم کارت و اینترنت یکی از بزرگترین و راحت ترین راه های ارتباطی است.روزانه تعداد زیادی از مشترکین با مراجعه به اپلیکیشن ایرانسل من و شماره گیری کد های دستوری برای خرید بسته های اینترنتی اقدام میکنند. با توجه به اطلاعیه روابط عمومی ایرانسل افزایش قیمت بسته های اینترنتی (کوتاه مدت،بلند مدت)  به 34 درصد رسید.

 

چرا بسته های اینترنت ایرانسل با افزایش قیمت مواجه شد؟

پیرو درخواست اپراتور ها برای اصلاح قیمت بسته های اینترنتی و عدم امکان سرمایه گذاری های جدید با توجه به افزایش هزینه های روز افزون قیمت بسته های اینترنتی ایرانسل افزایش داشته است.

 

لیست قیمت جدید بسته های اینترنت ایرانسل

بسته های یک روزه :

 

ردیف

مدت زمان

حجم

قیمت قدیم(ریال)

قیمت جدید(ریال)

افزایش درصد

1

1

60 مگابایت

16/000

21/500

34%

2

1

100مگابایت

22/000

29/500

34%

3

1

200 مگابایت

32/000

43/000

34%

4

1

300 مگابایت

39/000

52/300

34%

5

1

400مگابایت

45/000

60/300

34%

6

1

750 مگابایت

57/000

76/400

34%

7

1

1.5گیگابایت

74/000

99/000

34%

8

1

2.5 مگابایت

94/000

126/000

34%

9

1

500 مگابایت(2 تا 7 صبح)

5/000

6/700

34%

 

 

بسته های 3 روزه :

 

ردیف

مدت زمان

حجم

قیمت قدیم(ریال)

قیمت جدید(ریال)

افزایش درصد

1

3

150 مگابایت

35/000

47/000

34%

2

3

250 مگابایت

44/000

59/000

34%

3

3

400 مگابایت

53/000

71/100

34%

4

3

750 مگابایت

67/000

90/000

34%

5

3

1.5 مگابایت

90/000

121/000

34%

6

3

2.5 مگابایت

110/000

148/000

34%

 

 

بسته های 7 روزه :

 

ردیف

مدت زمان

حجم

قیمت قدیم(ریال)

قیمت جدید(ریال)

افزایش درصد

1

7

200 مگابایت

44/000

59/000

34%

2

7

300 مگابایت

55/000

74/000

34%

3

7

500 مگابایت

70/000

94/000

34%

4

7

750 مگابایت

83/000

112/000

34%

5

7

1.5گیگابایت

109/000

147/000

34%

6

7

2.5 گیگابایت

130/000

175/000

34%

7

7

4 گیگابایت

160/000

215/000

34%

8

7

5 گیگابایت

180/000

242/000

34%

9

7

2 گیگابایت(2 تا 7 صبح)

15/000

20/100

34%

10

7

5 گیگابایت(2 تا 7 صبح)

25/000

33/500

34%

11

7

4 گیگابایت(6 صبح تا 12 ظهر)

45/000

60/300

34%

 

 

بسته های 15 روزه :

 

ردیف

مدت زمان

حجم

قیمت قدیم(ریال)

قیمت جدید(ریال)

افزایش درصد

1

15

400 مگابایت

70/000

94/000

34%

2

15

750 مگابایت

90/000

121/000

34%

3

15

1.5گیگابایت

115/000

155/000

34%

4

15

2.5 گیگابایت

145/000

195/000

34%

5

15

3.5 گیگابایت

165/000

222/000

34%

6

15

5 گیگابایت

185/000

248/000

34%

 

 

 

 

 

بسته های 30 روزه :

 

ردیف

مدت زمان

حجم

قیمت قدیم(ریال)

قیمت جدید(ریال)

افزایش درصد

1

30

1گیگابایت

105/000

141/000

34%

2

30

2 گیگابایت

140/000

188/000

34%

3

30

3 گیگابایت

190/000

255/000

34%

4

30

4 گیگابایت

213/000

286/000

34%

5

30

5 گیگابایت

236/000

317/000

34%

6

30

7 گیگابایت

282/000

380/000

34%

7

30

30 گیگابایت(2 تا 7 صبح)

90/000

120/600

34%

8

30

7 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)

75/000

100/500

34%

9

30

10 گیگابایت (6صبح تا 12 ظهر)

90/000

120/600

34%

10

30

6 گیگابایت

جدید

370/000

34%

 

 

بسته های 60 و 120 روزه :

 

ردیف

مدت زمان

حجم

قیمت قدیم(ریال)

قیمت جدید(ریال)

افزایش درصد

1

60

10 گیگابایت

360/000

485/000

34%

2

120

15 گیگابایت

620/000

835/000

34%

 

منبع : سایت خرید و فروش سیم کارت رندباز