X
فروشگاه سیم برگر فروشگاه سیم کارت مشترکین سهروردی

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0991 705 20 40رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 40,000 Tooman
0991 705 20 50رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 45,000 Tooman
0991 705 20 60رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 45,000 Tooman
0991 705 20 70رند کد پایین,رند جفت جفت از اول و آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 60,000 Tooman
0991 705 20 80رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 80,000 Tooman
0991 80 150 90رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 45,000 Tooman
0991 93 93 4 93رند جفت جفت از اول,رند جفت جفت از اول و آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره,رند حروفی 490,000 Tooman
0991 93 93 5 93رند جفت جفت از اول,رند جفت جفت از اول و آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره,رند حروفی 490,000 Tooman
0991 93 93 6 93رند جفت جفت از اول,رند جفت جفت از اول و آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره,رند حروفی 490,000 Tooman
991 130 14 30رند تاریخ تولدی 65,000 Tooman
991 130 14 40رند تاریخ تولدی 35,000 Tooman
991 130 140 5رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 49,000 Tooman
991 130 140 8رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 49,000 Tooman
0991 610 20 50 رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 90,000 Tooman
0991 610 20 60رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 90,000 Tooman
0991 610 20 90رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 90,000 Tooman
0991 610 30 70رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 90,000 Tooman
0991 610 30 80رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 90,000 Tooman
0991 610 3090رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 90,000 Tooman
0991 117 1030رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 45,000 Tooman

بانک سیم کارت

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.