X
#4444* را شماره گیری کنید | رندباز

چگونه از تخفیف های ماه رمضان ایرانسل استفاده کنیم

#4444* را شماره گیری کنید

ایرانسل برای مشترکان سیم کارت های دائمی و اعتباری خود، تخفیف های ویژه ای را در ماه رمضان در نظر گرفته است
تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1398

ایرانسل برای مشترکان سیم کارت های دائمی و اعتباری خود، تخفیف های ویژه ای را در ماه رمضان در نظر گرفته است. مشترکان می توانند با شماره گیری کد دستوری #4444* از تخفیف های ویژه ی اختصاصی خود برای دریافت خدمات مکالمه و اینترنت استفاده کنند.

در این طرح تخفیف ها بر اساس ترافیک شبکه و به صورت هوشمند انجام می شود و بر همین مبنا در مکان ها و ساعت های متفاوت، مشترکان از تخفیف های متفاوتی بهره مند می شوند.

ایرانسل با این طرح در نظر دارد که برای مشترکانش با توجه به زمان و مکان خود خدمات اختصاصی ویژه ای ارائه دهد و در مدیریت هزینه ها به آن ها کمک کند.

این تخفیف های ویژه تا پایان ماه رمضان در دسترس خواهد بود.