X

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0919 1111 0 66رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند چهار رقم یکی از اول,رند سه رقم یکی از اول,رند سه رقم یکی از وسط,رند جفت جفت از اول,رند پله ای از اول,رند آینه ای 2,000,000 Tooman
0919 3000 940رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند هزاری از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول 1,200,000 Tooman
0919 3000 903رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند هزاری از اول,رند هزاری از وسط,رند ده دهی از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره,رند آینه ای 2,250,000 Tooman
0919 21 000 41رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند پله ای از وسط,رند ترتیبی از اول 1,450,000 Tooman
0919 145 0998رند تکرار پیش شماره 75,000 Tooman
0919 59 50 728رند پله ای از اول 65,000 Tooman
919 61 71 999رند کد پایین,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره,رند تاریخ تولدی 120,000 Tooman
919 55 99 397رند تکرار دو رقم یکی,رند پله ای از آخر 55,000 Tooman
919 6 59 52 59رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 95,000 Tooman
919 66 26 444رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند حروفی 120,000 Tooman
919 66 77 44 7رند تکرار دو رقم یکی,رند آینه ای,رند حروفی 95,000 Tooman
919 670 6 7 8 9رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند ترتیبی از آخر 95,000 Tooman
919 69 333 21رند ترتیبی از آخر,رند حروفی 59,000 Tooman
919 69 333 92رند آینه ای,رند حروفی 75,000 Tooman
919 693 34 64رند پله ای از آخر 49,000 Tooman
919 722 51 60معمولی 45,000 Tooman
0919 0337 444رند پله ای از آخر,رند حروفی 75,000 Tooman
919 0382 999رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره 65,000 Tooman
919 95 95 75 8رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 150,000 Tooman
919 97 21 222رند سه پله,رند پله ای از آخر 120,000 Tooman

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.