X
فروشگاه سیم برگر فروشگاه سیم کارت مشترکین سهروردی

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0913 119 3333رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند چهار رقم یکی از آخر,رند سه رقم یکی از وسط,رند سه رقم یکی از آخر,رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از آخر,رند آینه ای,رند حروفی 75,000,000 Tooman
0913 118 92 92رند کد پایین,رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از آخر 39,500,000 Tooman
0913 312 5555رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند چهار رقم یکی از آخر,رند سه رقم یکی از وسط,رند سه رقم یکی از آخر,رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 11,500,000 Tooman
0913 3199993رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند چهار رقم یکی از وسط,رند سه رقم یکی از وسط,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 5,800,000 Tooman
0913 100 99 98رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند هزاری از اول,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره 11,000,000 Tooman
0913 116 9 116رند کد پایین,رند ترازویی 6,800,000 Tooman
0913 118 07 07رند کد پایین,رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از آخر 56,000,000 Tooman
0913 171 4444رند تکرار دو رقم یکی,رند چهار رقم یکی از آخر,رند سه رقم یکی از وسط,رند سه رقم یکی از آخر,رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 11,900,000 Tooman
0913 3600 766رند هزاری از اول 670,000 Tooman
0913 3600 783رند هزاری از اول 360,000 Tooman
0913 366 0913رند تکرار پیش شماره 3,400,000 Tooman
0913 3 76 76 71رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 870,000 Tooman
0913 444 07 05رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 430,000 Tooman
0913 444 16 96رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 390,000 Tooman
0913 444 23 30رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول 480,000 Tooman
0913 444 36 30رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند حروفی 610,000 Tooman
0913 444 0936رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول,رند تکرار پیش شماره 350,000 Tooman
0913 444 123 9رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول 350,000 Tooman
0913 44 43 42 8رند سه رقم یکی از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط 660,000 Tooman
0913 482 20 60رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 400,000 Tooman

بانک سیم کارت

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.