X

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
911 506 2 506رند کد پایین,رند ترازویی 95,000 Tooman
911 60 302 60رند کد پایین,رند جفت جفت از اول و آخر,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول 120,000 Tooman
911 80 90 595رند کد پایین,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 49,000 Tooman
911 7 6 5 4 684رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از اول,رند حروفی 59,000 Tooman
0911 695 3005رند هزاری از آخر 60,000 Tooman
0911 699 6300رند هزاری از آخر,رند آینه ای 45,000 Tooman
0911 708 9700رند کد پایین,رند هزاری از آخر 45,000 Tooman
0911 90 80 70 9رند کد پایین,رند ده دهی از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 130,000 Tooman
0911 908 1400رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند تاریخ تولدی 110,000 Tooman
0911 908 4090رند کد پایین,رند جفت جفت از اول و آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 70,000 Tooman
0911 892 9242رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 30,000 Tooman
0911 892 9100رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول 45,000 Tooman
0911918 6008رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند تکرار پیش شماره 90,000 Tooman
0911 918 6700رند کد پایین,رند هزاری از آخر,رند تکرار پیش شماره 90,000 Tooman
0911 613 1030رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 40,000 Tooman
0911 613 1040رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 40,000 Tooman
0911 5050 814رند کد پایین,رند جفت جفت از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول 50,000 Tooman
0911 240 5363رند پله ای از آخر 230,000 Tooman
0911 310 4363رند کد پایین,رند پله ای از آخر,رند حروفی 190,000 Tooman
0911 504 6020رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 40,000 Tooman

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.