X
سیم کارت
0935 105 94 91رند کد پایین,رند پله ای از آخر

650,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0930 110 35 39رند کد پایین,رند پله ای از آخر

350,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0915 32 915 72معمولی

500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0922 309 82 24رند کد پایین

150,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0901 118 37 47رند کد پایین,رند پله ای از آخر

350,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0922 945 93 99رند پله ای از آخر

150,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0915 329 16 86رند پله ای از آخر

500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0903 118 96 97رند کد پایین,رند پله ای از آخر

450,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0903 118 73 76رند کد پایین,رند پله ای از آخر

350,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 326 3800رند هزاری از آخر

550,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0915 32 915 97معمولی

450,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید