X
سیم کارت
912 062 11 82معمولی

16,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
912 113 15 37رند کد پایین,رند پله ای از اول

255,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
912 279 24 21رند پله ای از آخر,رند حروفی

67,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
0912 103 14 16رند کد پایین,رند پله ای از آخر

500,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
912 132 74 58رند تاریخ تولدی

130,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
912 695 1340رند تاریخ تولدی

30,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
910 483 56 55رند پله ای از آخر

350,000 Tooman

اعتباری - صفر
6/19/2023 10:07:33 AM
912 993 8448رند تکرار پيش شماره,رند آینه ای

22,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
912 0 19 38 36رند کد پایین,رند پله ای از آخر

18,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
912 018 79 70رند کد پایین,رند پله ای از آخر

20,000,000 Tooman

دائمی - صفر
6/19/2023 10:07:33 AM
912 632 7667رند آینه ای,رند حروفی

40,000,000 Tooman

دائمی - صفر
6/19/2023 10:07:33 AM
912 701 94 86رند کد پایین

23,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
912 024 53 87معمولی

14,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
912 294 8558رند آینه ای

85,000,000 Tooman

دائمی - صفر
6/19/2023 10:07:33 AM
912 025 60 67رند پله ای از آخر

19,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
912 082 62 68رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر

18,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM
910 486 17 18رند پله ای از آخر

350,000 Tooman

اعتباری - صفر
6/19/2023 10:07:33 AM
912 358 91 54معمولی

40,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
6/19/2023 10:07:33 AM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید