X
فروشگاه سیم برگر فروشگاه سیم کارت مشترکین سهروردی

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0919 950 30 30رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 2,380,000 Tooman
0919 40000 39رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند چهار رقم یکی از وسط,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند جفت جفت از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند آینه ای 5,200,000 Tooman
0919 40000 67رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند چهار رقم یکی از وسط,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند جفت جفت از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند آینه ای 4,700,000 Tooman
0910 180 30 30رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 3,150,000 Tooman
0919 1000 302رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند هزاری از اول,رند ده دهی از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 5,280,000 Tooman
0919 1005 410رند کد پایین,رند هزاری از اول,رند جفت جفت از اول و آخر 790,000 Tooman
0919 100 70 64رند کد پایین,رند پله ای از وسط 590,000 Tooman
0919 1210008رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 1,350,000 Tooman
0919 12 13 329رند پله ای از اول 620,000 Tooman
0919 12 13 459رند پله ای از اول 550,000 Tooman
0919 12 23 13 5رند پله ای از آخر 1,100,000 Tooman
0919 123 1999رند سه رقم یکی از آخر,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره,رند ترتیبی از اول,رند تاریخ تولدی 1,480,000 Tooman
0919 206 405 0رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 5,800,000 Tooman
0990 970 30 30رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 850,000 Tooman
919 9 8 7 99 44رند تکرار دو رقم یکی,رند ترتیبی از اول 85,000 Tooman
0919 958 10 10رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 1,500,000 Tooman
0919 958 20 20رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر,رند تاریخ تولدی 1,300,000 Tooman
0919 958 70 70رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 990,000 Tooman
0990 2 3 4 5 6 7 5رند ترتیبی از اول 1,300,000 Tooman
0990 2 3 4 5 6 7 6رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از اول 1,300,000 Tooman

بانک سیم کارت

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.