X
فروشگاه سیم برگر فروشگاه سیم کارت مشترکین سهروردی

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0990 09 08 667رند پله ای از اول 40,000 Tooman
0990 09 08 669رند پله ای از اول 40,000 Tooman
0990 09 08 670رند پله ای از اول 60,000 Tooman
0990 660 60 81رند جفت جفت از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط 65,000 Tooman
0990 660 60 82رند جفت جفت از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط 65,000 Tooman
0990 660 60 83رند جفت جفت از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط 65,000 Tooman
0990 970 30 30رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 850,000 Tooman
0990 2 3 4 5 6 7 5رند ترتیبی از اول 1,300,000 Tooman
0990 2 3 4 5 6 7 6رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از اول 1,300,000 Tooman
0990 2 3 4 5 6 7 9رند ترتیبی از اول 1,500,000 Tooman
0990 37 37 37 5رند سه جفت از اول,رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 990,000 Tooman
0990 37 37 37 6رند سه جفت از اول,رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 990,000 Tooman
0990 38 38 38 1رند سه جفت از اول,رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 990,000 Tooman
0990 38 38 38 5رند سه جفت از اول,رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 990,000 Tooman
0990 38 38 38 6رند سه جفت از اول,رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 990,000 Tooman
0990 40 555 40رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند جفت جفت از اول و آخر,رند پله ای از وسط 290,000 Tooman
0990 40 555 90رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند پله ای از وسط 95,000 Tooman
0990 3 08880 9رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند پله ای از وسط,رند آینه ای 55,000 Tooman
0990 30 888 98رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 65,000 Tooman
0990 30 909 30رند کد پایین,رند جفت جفت از اول,رند جفت جفت از اول و آخر,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند تکرار پیش شماره 290,000 Tooman

بانک سیم کارت

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.