X
فروشگاه سیم برگر فروشگاه سیم کارت مشترکین سهروردی

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0910 102 30 30رند کد پایین,رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 4,650,000 Tooman
0910 104 30 30رند کد پایین,رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 4,550,000 Tooman
0910 2000 157رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند هزاری از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 1,700,000 Tooman
0910 2000 158رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند هزاری از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 1,700,000 Tooman
0910 2000 159رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند هزاری از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 1,700,000 Tooman
0910 2000 668رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند هزاری از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 2,000,000 Tooman
091 0 1 2 3 4 5 6 7رند ترتیبی از اول,رند ترتیبی از آخر توافقی
0910 11000 43رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند پله ای از وسط 1,250,000 Tooman
0910 11000 53رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند پله ای از وسط 1,250,000 Tooman
0910 11000 63رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند پله ای از وسط 1,250,000 Tooman
0910 11 00 174رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند هزاری از اول,رند آینه ای 1,200,000 Tooman
0910 11 00 301رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند هزاری از اول,رند پله ای از آخر 1,400,000 Tooman
0910 110 1351رند کد پایین,رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 1,500,000 Tooman
0910 107 40 59رند کد پایین 1,200,000 Tooman
0910 102 4006رند کد پایین,رند هزاری از آخر 3,500,000 Tooman
0910 100 33 87رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند هزاری از اول 1,200,000 Tooman
0910 100 40 84رند کد پایین,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 1,200,000 Tooman
0910 100 43 81رند کد پایین,رند هزاری از اول 1,200,000 Tooman
0910 100 87 24رند کد پایین,رند هزاری از اول 1,200,000 Tooman
0910 10 12 510رند کد پایین,رند جفت جفت از اول و آخر,رند پله ای از اول 1,700,000 Tooman

بانک سیم کارت

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.