X
فروشگاه سیم برگر فروشگاه سیم کارت مشترکین سهروردی

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0910 102 30 30رند کد پایین,رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 4,650,000 Tooman
0910 104 30 30رند کد پایین,رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 4,250,000 Tooman
0910 1 0 0 0 0 1 6رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند چهار رقم یکی از وسط,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند جفت جفت از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند آینه ای 28,000,000 Tooman
0910 2000 668رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند هزاری از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 2,000,000 Tooman
091 0 1 2 3 4 5 6 7رند ترتیبی از اول,رند ترتیبی از آخر توافقی
0910 115 15 19رند کد پایین,رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 430,000 Tooman
0910 115 6200رند کد پایین,رند هزاری از آخر 430,000 Tooman
0910 115 8200رند کد پایین,رند هزاری از آخر 430,000 Tooman
0910 500 10 60رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر تماس بگیرید
0910 5008 126رند کد پایین,رند هزاری از اول 250,000 Tooman
0910 5008 127رند کد پایین,رند هزاری از اول 250,000 Tooman
0910 5008 134رند کد پایین,رند هزاری از اول 250,000 Tooman
0910 5008 137رند کد پایین,رند هزاری از اول 250,000 Tooman
0910 5008 139رند کد پایین,رند هزاری از اول 250,000 Tooman
0910 99 99 9 42رند تکرار دو رقم یکی,رند پنج رقم یکی از اول,رند چهار رقم یکی از اول,رند چهار رقم یکی از وسط,رند سه رقم یکی از اول,رند سه رقم یکی از وسط,رند جفت جفت از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند تکرار پیش شماره,رند آینه ای 5,900,000 Tooman
0910 2000 572رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند هزاری از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 1,500,000 Tooman
0910 2000 582رند کد پایین,رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از اول,رند هزاری از اول,رند ده دهی از اول,رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی 1,500,000 Tooman
0910 17 17 899رند جفت جفت از اول,رند پله ای از اول 220,000 Tooman
0910 200 65 79رند کد پایین,رند هزاری از اول,رند تاریخ تولدی 580,000 Tooman
0910 230 90 70رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 680,000 Tooman

12
بانک سیم کارت

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.