X
فروشگاه سیم برگر فروشگاه سیم کارت مشترکین سهروردی

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0910 912 7000رند کد پایین,رند سه رقم یکی از آخر,رند ده هزاری از آخر,رند هزاری از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره 1,800,000 Tooman
0910 913 6000رند کد پایین,رند سه رقم یکی از آخر,رند ده هزاری از آخر,رند هزاری از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره 1,400,000 Tooman
0910 914 4000رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین,رند سه رقم یکی از آخر,رند ده هزاری از آخر,رند هزاری از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره 1,400,000 Tooman
0910 915 4000رند کد پایین,رند سه رقم یکی از آخر,رند ده هزاری از آخر,رند هزاری از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره 1,400,000 Tooman
0910 961 09 09رند جفت جفت از آخر,رند پله ای از آخر 280,000 Tooman
0910 964 0 444رند سه رقم یکی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 175,000 Tooman
0910 987 000 1رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از آخر,رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از اول 390,000 Tooman
0910 180 30 30رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 2,780,000 Tooman
0910 280 30 30رند جفت جفت از آخر,رند ده دهی از آخر,رند سه پله,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 2,580,000 Tooman
0910 990 8880رند سه رقم یکی از وسط,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره,رند آینه ای 315,000 Tooman
0910 976 4000رند سه رقم یکی از آخر,رند ده هزاری از آخر,رند هزاری از آخر,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از آخر 650,000 Tooman
0910 9229 888رند سه رقم یکی از آخر,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره,رند آینه ای 149,000 Tooman
0910 925 0004رند سه رقم یکی از وسط,رند ده هزاری از آخر,رند پله ای از آخر 310,000 Tooman
0910 929 1940رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند تاریخ تولدی 55,000 Tooman
0910 929 1950رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند تاریخ تولدی 55,000 Tooman
0910 929 1970رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند تاریخ تولدی 50,000 Tooman
0910 750 2332رند آینه ای 98,000 Tooman
0910 750 3113رند آینه ای 105,000 Tooman
0910 750 4774رند آینه ای 100,000 Tooman
0910 750 5225رند پله ای از اول,رند آینه ای,رند حروفی 120,000 Tooman

بانک سیم کارت

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.