X

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
0910 001 91 10رند کد پایین
160,000 قیمت سیم کارت
0910 073 43 10رند حروفی
25,000 قیمت سیم کارت
0910 559 00 35رند هزاری از وسط
40,000 قیمت سیم کارت
0910 559 00 51رند هزاری از وسط
40,000 قیمت سیم کارت
0910 559 00 54رند هزاری از وسط
40,000 قیمت سیم کارت
0910 559 00 57رند هزاری از وسط
40,000 قیمت سیم کارت
0910 559 00 58رند هزاری از وسط
40,000 قیمت سیم کارت
0910 559 00 85رند هزاری از وسط
40,000 قیمت سیم کارت
0910 559 00 75رند هزاری از وسط
40,000 قیمت سیم کارت
0910 765 51 56رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از اول
30,000 قیمت سیم کارت
0910 765 51 58رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از اول
30,000 قیمت سیم کارت
0910 765 51 59رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از اول
30,000 قیمت سیم کارت
0910 784 89 59رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر
30,000 قیمت سیم کارت
0910 784 91 97رند پله ای از آخر
30,000 قیمت سیم کارت
0910 784 92 32رند پله ای از آخر,رند حروفی
30,000 قیمت سیم کارت
0910 902 90 10رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره
80,000 قیمت سیم کارت
0910 902 90 60رند کد پایین,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره
80,000 قیمت سیم کارت
0910 902 90 92رند کد پایین,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر,رند تکرار پیش شماره,رند آینه ای
70,000 قیمت سیم کارت
0910 902 91 30رند کد پایین,رند تکرار پیش شماره
30,000 قیمت سیم کارت
0910 902 91 40رند کد پایین,رند تکرار پیش شماره
30,000 قیمت سیم کارت

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.