X
سیم کارت
0919 34 31 739رند پله ای از اول

640,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 9:00:02 PM
0919 836 2016رند تاریخ تولدی

800,000 Tooman

دائمی - صفر
9/22/2023 9:00:02 PM
0991 0 3 4 5 6 7 0معمولی

4,500,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 9:00:02 PM
0919 342 8400رند هزاری از آخر

3,000,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 9:00:02 PM
0991 10 11 837رند کد پایین,رند پله ای از اول

440,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 9:00:02 PM
0991 105 44 94رند کد پایین,رند پله ای از آخر

640,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 9:00:02 PM
0919 818 46 70رند کد پایین,رند پله ای از اول

640,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 9:00:02 PM
0910 76 700 29رند پله ای از اول

750,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 9:00:02 PM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید