X
سیم کارت
0921 724 20 33رند پله ای از اول

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0917 417 49 65رند کد پایین

300,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0917 817 65 13رند کد پایین

320,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0921 724 80 85رند پله ای از آخر

200,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0921 722 67 97رند پله ای از آخر

300,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0921 724 33 27رند حروفی

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0917 952 83 72رند حروفی

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0917 817 61 32رند کد پایین

300,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0917 417 26 94رند کد پایین,رند حروفی

300,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0921 724 28 83رند پله ای از اول

175,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0917 817 59 04رند کد پایین,رند تکرار پیش شماره

300,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0921 724 31 99معمولی

150,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0921 726 57 47رند پله ای از آخر,رند حروفی

275,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0917 817 24 67رند کد پایین,رند حروفی

350,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM
0921 724 33 26رند حروفی

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:07:28 AM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید