X

نتایج جستجوی سیم کارت همراه اول

مرتب سازی بر اساس:
شماره قیمت تماس و خرید
914 888 930 5رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول 39,000 Tooman
914 888 96 70رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول 39,000 Tooman
914 888 95 33رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول 39,000 Tooman
914 88 89 5 6 7رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول,رند ترتیبی از آخر 39,000 Tooman
914 888 95 84رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول 39,000 Tooman
914 88 89 89 1رند سه رقم یکی از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از وسط,رند پله ای از آخر 49,000 Tooman
914 88 90 200رند پله ای از آخر 65,000 Tooman
914 888 93 78رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول,رند حروفی 39,000 Tooman
914 0100 544رند کد پایین,رند پله ای از اول 39,000 Tooman
0914 663 88 99رند تکرار دو رقم یکی 75,000 Tooman
0914 051 7004رند هزاری از آخر 65,000 Tooman
0914 773 66 55رند تکرار دو رقم یکی 75,000 Tooman
0914 90 80 20 9رند کد پایین,رند ده دهی از اول,رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر 150,000 Tooman
0914 023 0915رند تکرار پیش شماره 30,000 Tooman
0914 025 3400رند هزاری از آخر 70,000 Tooman
0914 6666 004رند تکرار دو رقم یکی,رند چهار رقم یکی از اول,رند هزاری از آخر,رند جفت جفت از اول,رند پله ای از اول,رند آینه ای 600,000 Tooman
0914 6666 007رند تکرار دو رقم یکی,رند چهار رقم یکی از اول,رند هزاری از آخر,رند جفت جفت از اول,رند پله ای از اول,رند آینه ای 700,000 Tooman
0914 6666 080رند تکرار دو رقم یکی,رند چهار رقم یکی از اول,رند جفت جفت از اول,رند ده دهی از آخر,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند آینه ای 500,000 Tooman
0914 609 4100رند کد پایین,رند هزاری از آخر 70,000 Tooman
0914 079 3007رند هزاری از آخر 70,000 Tooman

سیم کارت همراه اول

همراه اول در سال 1373 در قالب امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران با ظرفیت سازی برای واگذاری 9200 شماره در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد که در مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به ریاست جمهوری به صورت رسمی عرضه ی سیم کارت در ایران شروع شد. لازم به ذکر است بنا به مصوبه ی هیئت وزیران در سال 1383؛ کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار ایران واگذار شد. همراه اول هم اکنون حدود 70 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر سیم کارت اعتباری همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918، 0919، 0990 و 0991 و سیم کارت دائمی همراه اول با پیش شماره های 0910، 0911، 0912، 0913، 0914، 0915، 0916، 0917، 0918 و 0991 قابل خرید است.رندباز به عنوان اولین سامانه جامع خرید و فروش آنلاین سیم کارت در کشور؛ خرید و فروش سیم کارت همراه اول را برای تمام خریداران و فروشندگان فراهم کرده است.