X
سیم کارت
0912 11 765 24رند کد پایین,رند حروفی

170,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:45:00 AM
0912 17 16 270رند پله ای از اول

110,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:45:00 AM
0912 910 48 16رند کد پایین,رند تکرار پیش شماره

19,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/22/2023 11:45:00 AM
0912 670 59 66معمولی

25,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/22/2023 11:45:00 AM
0910 176 44 51رند حروفی

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:45:00 AM
0912 567 64 03رند پله ای از اول,رند ترتیبی از اول

29,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:45:00 AM
0912 1044 237رند کد پایین

210,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:45:00 AM
0910 175 71 98رند پله ای از اول,رند آینه ای

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:45:00 AM
0910 175 72 86رند پله ای از اول

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:45:00 AM
0910 175 73 64رند پله ای از اول

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:45:00 AM
0912 103 18 78رند کد پایین,رند پله ای از آخر

230,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:45:00 AM
0912 122 91 97رند پله ای از آخر

250,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:45:00 AM
0910 17 65 938رند تکرار پيش شماره

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:45:00 AM
0910 176 59 14رند تکرار پيش شماره

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/22/2023 11:45:00 AM
0912 104 58 28رند کد پایین,رند پله ای از آخر

260,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:45:00 AM

12

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید