X
سیم کارت
0990 522 50 15رند آینه ای,رند حروفی

120,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0916 240 65 35رند پله ای از آخر

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0913 829 42 32رند پله ای از آخر,رند حروفی

290,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0913 645 34 33رند پله ای از آخر,رند حروفی

590,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0917 75 77 134رند پله ای از اول

490,000 Tooman

دائمی - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
913 594 12 11رند پله ای از آخر

490,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0913 68 50 60 5رند پله ای از آخر,رند آینه ای

490,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
091 3 4 5 6 15 80رند ترتیبی از اول

950,000 Tooman

دائمی - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0916 240 65 70معمولی

290,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
917 2 6 7 88 99رند تکرار دو رقم یکی

650,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0916 266 23 16رند آینه ای

190,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0913 680 96 77معمولی

490,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0913 51 0 2 4 6 9رند کد پایین

290,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM
0913 475 76 41رند پله ای از اول

850,000 Tooman

دائمی - صفر
9/21/2023 12:45:36 PM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید