X
سیم کارت
0912 291 33 08معمولی

57,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 832 41 65معمولی

24,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 614 94 09رند کد پایین,رند پله ای از وسط

31,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 389 70 52معمولی

43,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 016 15 58رند کد پایین,رند پله ای از اول

31,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 480 12 64معمولی

39,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 699 49 52رند پله ای از وسط

31,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 5500 928رند تکرار دو رقم یکی,رند هزاری از اول

60,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 802 99 67رند کد پایین

29,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 480 90 67رند پله ای از وسط

60,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 263 76 16رند پله ای از آخر

70,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 49 225 46رند حروفی

40,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 953 50 27رند پله ای از اول

27,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 45 111 69رند سه رقم یکی از وسط,رند پله ای از وسط

59,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/13/2023 12:05:47 PM
0912 066 48 10معمولی

27,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/13/2023 12:05:47 PM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید