X
سیم کارت
0915 338 6005رند هزاری از آخر

1,500,000 Tooman

دائمی - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0990 115 28 68رند کد پایین,رند پله ای از آخر

150,000 Tooman

اعتباری - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0935 435 8 9 10رند تکرار پيش شماره

950,000 Tooman

دائمی - کارکرده
5/24/2023 10:51:02 AM
0915 568 1346رند تاریخ تولدی

1,500,000 Tooman

دائمی - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0990 115 12 67رند کد پایین,رند پله ای از اول

135,000 Tooman

اعتباری - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0935 80 73 800رند کد پایین,رند هزاری از آخر

350,000 Tooman

اعتباری - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0915 255 81 29معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0915 288 45 96معمولی

80,000 Tooman

اعتباری - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0990 115 40 67رند کد پایین

135,000 Tooman

اعتباری - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0990 11 55 395رند تکرار دو رقم یکی,رند کد پایین

195,000 Tooman

اعتباری - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
915 355 26 54رند ترتیبی از آخر

350,000 Tooman

دائمی - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
903 300 52 36رند کد پایین,رند هزاری از اول

180,000 Tooman

اعتباری - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0990 115 14 92رند کد پایین,رند پله ای از اول

135,000 Tooman

اعتباری - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM
0915 350 74 21معمولی

200,000 Tooman

دائمی - صفر
5/24/2023 10:51:02 AM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید