X
سیم کارت
0912 248 79 41معمولی

40,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 154 00 56معمولی

200,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 103 8 403رند کد پایین

190,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 189 60 89معمولی

175,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 23 956 27معمولی

42,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 115 02 01رند کد پایین,رند پله ای از آخر

380,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 38 59 204معمولی

35,000,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 92 85 089معمولی

18,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 235 2012رند ترتیبی از آخر,رند تاریخ تولدی

80,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 154 98 57معمولی

95,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 55 46 825معمولی

23,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 189 35 32رند پله ای از آخر

120,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

12345

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید