X
سیم کارت
0912 440 95 41معمولی

39,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 50 53 6 58رند کد پایین,رند پله ای از اول

32,500,000 Tooman

دائمی - صفر
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 2200 379رند تکرار دو رقم یکی,رند هزاری از اول

138,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 118 0 826رند کد پایین,رند پله ای از وسط

240,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 103 75 39رند کد پایین

175,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 062 14 12رند پله ای از آخر,رند آینه ای

14,800,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 203 38 32رند کد پایین,رند پله ای از آخر

108,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 566 15 11رند پله ای از آخر

53,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 418 11 60رند کد پایین,رند پله ای از اول

39,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 404 38 24رند کد پایین,رند پله ای از اول

37,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 092 46 49رند پله ای از آخر

14,800,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 118 37 30رند کد پایین,رند پله ای از آخر

450,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 330 74 52معمولی

48,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 322 54 67معمولی

45,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 408 31 61رند کد پایین,رند پله ای از آخر

42,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM
0912 408 60 44رند کد پایین

38,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/22/2023 11:00:00 AM

123

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید