X
سیم کارت
913 980 913 2معمولی

350,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0913 675 6003رند هزاری از آخر

1,400,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0913 482 47 17رند پله ای از آخر

750,000 Tooman

دائمی - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0913 482 54 51رند پله ای از آخر,رند حروفی

800,000 Tooman

دائمی - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0913 835 1002رند هزاری از آخر

1,500,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0991 376 9300رند هزاری از آخر

200,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
091 00 55 22 77رند تکرار دو رقم یکی

3,300,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0913 925 5900رند هزاری از آخر

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0919 3 61 65 00رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0913 9800 755رند هزاری از اول

700,000 Tooman

اعتباری - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0916 356 4424رند پله ای از آخر

600,000 Tooman

دائمی - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM
0911 384 6176معمولی

1,100,000 Tooman

دائمی - صفر
9/14/2023 11:53:06 PM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید