X
سیم کارت
0912 439 59 17رند پله ای از وسط,رند تکرار پيش شماره

33,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 293 8 193معمولی

75,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 315 67 60رند کد پایین,رند پله ای از آخر

75,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 340 22 83معمولی

48,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 394 57 50رند پله ای از آخر

50,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 320 270 9رند پله ای از اول

48,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 573 54 50رند پله ای از آخر

40,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 176 77 92رند پله ای از اول

150,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 154 36 72معمولی

110,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 312 0 810رند کد پایین

70,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 157 66 80معمولی

160,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 119 5449رند کد پایین

200,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 344 69 44معمولی

85,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 1344 762رند تاریخ تولدی,رند حروفی

145,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 409 8700رند کد پایین,رند هزاری از آخر

75,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 143 49 60رند پله ای از اول

160,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM
0912 230 99 80معمولی

90,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/21/2023 11:25:47 AM

12345

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید