X
سیم کارت
0912 216 55 48رند کد پایین

53,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 435 93 98رند پله ای از آخر

33,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 183 12 10رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از آخر

165,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 0988 547معمولی

15,000,000 Tooman

دائمی - صفر
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 127 41 71رند پله ای از آخر

190,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 139 50 12رند ترتیبی از آخر,رند تاریخ تولدی

125,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 618 54 90رند کد پایین

24,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 230 16 45معمولی

60,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 838 97 17رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر

18,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 206 35 31رند کد پایین,رند پله ای از آخر

100,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 312 97 60رند کد پایین

48,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 196 0 573رند تاریخ تولدی

95,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 318 0 841رند کد پایین,رند پله ای از وسط

36,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 120 58 45معمولی

145,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM
0912 844 35 30رند پله ای از آخر

تماس بگیرید

دائمی - کارکرده
9/19/2023 3:23:22 PM

1234567

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید