X
سیم کارت
992 67 61 550رند پله ای از اول

90,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 55 88 278رند تکرار دو رقم یکی

1,000,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0919 00 549 55رند کد پایین

210,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
992 67 61 539رند پله ای از اول

85,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0992 67 61 537رند پله ای از اول

85,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0905 1 55 31 66معمولی

130,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0905 155 95 11رند پله ای از وسط

160,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09123480765رند ترتیبی از آخر

12,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
992 67 61 557رند پله ای از اول

85,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0992 67 61 536رند پله ای از اول

85,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0919 22 15 692معمولی

220,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
992 67 61 554رند پله ای از اول

85,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0992 67 66 2 4 6رند پله ای از اول,رند حروفی

250,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0905 155 33 56رند تکرار دو رقم یکی,رند آینه ای

130,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 154 75 97رند پله ای از آخر

36,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0992 67 61 533رند پله ای از اول

85,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

1234

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید