X
سیم کارت
912 333 76 23رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول

27,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 8600 130رند هزاری از اول

14,000,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
912 20 26 495رند کد پایین,رند پله ای از اول

18,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 333 67 53رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول

26,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 3 987 537معمولی

10,000,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
912 113 43 76رند کد پایین,رند پله ای از وسط

63,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 34 0 38 35رند پله ای از آخر

20,000,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید