X
سیم کارت
0991 071 04 80معمولی

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0930 283 80 43رند پله ای از اول

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0921 189 46 19معمولی

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0914 085 59 84معمولی

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0998 100 31 56رند کد پایین,رند هزاری از اول

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0905 451 44 85معمولی

توافقی

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0903 986 68 32رند آینه ای

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0921 068 80 82رند پله ای از آخر

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0911 412 45 56رند کد پایین

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0938 876 2309رند ترتیبی از اول

تماس بگیرید

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید