X
سیم کارت
0919 247 63 98معمولی

150,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0919 289 22 47معمولی

160,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0914 7500 719رند هزاری از اول

360,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0917 401 7008رند کد پایین,رند هزاری از آخر

460,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0918 235 7006رند هزاری از آخر

410,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0919 227 52 43معمولی

170,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0911 66 22 88 7رند تکرار دو رقم یکی

510,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0911 6800 367رند هزاری از اول

410,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0918 267 8004رند هزاری از آخر

410,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید