X
سیم کارت
0912 0 5 4 3 915رند تکرار پیش شماره

700,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0990 18 19 740رند پله ای از اول

45,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 060 34 68رند پله ای از اول

720,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 954 75 79رند پله ای از آخر

730,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 954 75 89معمولی

690,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 9 547 577 رند پله ای از آخر

770,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0919 284 2395معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 060 22 51رند پله ای از اول

650,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 577 63 70معمولی

33,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 060 22 4 6رند پله ای از اول

700,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 573 98 40معمولی

33,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0990 18 19 951رند پله ای از اول

45,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 060 18 53رند پله ای از اول

600,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 060 18 41رند پله ای از اول

600,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 060 22 38رند پله ای از اول

550,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 577 17 80رند پله ای از وسط

33,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 9 547 587رند پله ای از آخر

710,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 573 98 60معمولی

33,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

12345

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید