X
سیم کارت
09127047198رند کد پایین

22,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 957 38 31رند پله ای از آخر

21,000,000 Tooman

دائمی - صفر
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 5 842 892رند پله ای از آخر

26,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 8 603 206معمولی

29,800,000 Tooman

دائمی - صفر
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 972 55 67رند ترتیبی از آخر

17,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 678 35 47رند ترتیبی از اول

32,100,000 Tooman

دائمی - صفر
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 364 361 4رند پله ای از اول

46,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 5 291 191رند پله ای از آخر,رند آینه ای

33,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 940 30 91رند پله ای از وسط

30,000,000 Tooman

دائمی - صفر
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 013 53 71رند کد پایین,رند پله ای از وسط

28,500,000 Tooman

دائمی - صفر
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 413 54 22رند کد پایین

42,000,000 Tooman

دائمی - صفر
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 0 74 1398رند تاریخ تولدی

26,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 957 99 59رند پله ای از آخر

28,400,000 Tooman

دائمی - صفر
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 0 635 887معمولی

12,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 63 453 79معمولی

20,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
7/22/2023 3:11:55 PM
0912 967 0 927معمولی

31,000,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
7/22/2023 3:11:55 PM

12345678

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید