X
سیم کارت
0912 28 26 024رند پله ای از اول

15,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 75 185 21معمولی

4,300,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 412 55 69رند کد پایین

10,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 55 11 849رند تکرار دو رقم یکی

7,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0918 96 100 46معمولی

400,000 Tooman

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 0945 310معمولی

2,950,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 885 0 411معمولی

4,650,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 755 66 84رند تکرار دو رقم یکی

6,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 351 27 13معمولی

8,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 35 33 951رند پله ای از اول

10,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 555 7194رند سه رقم یکی از اول,رند پله ای از اول

10,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 4 529 587معمولی

5,900,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 68 62 235رند پله ای از اول

5,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 153 27 76معمولی

26,800,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 885 0 895معمولی

4,650,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 221 89 64معمولی

14,750,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

12

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید