X
سیم کارت
0936 6 51 55 83رند پله ای از اول

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0938 78 43 640معمولی

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0922 590 62 37معمولی

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0921 566 29 36رند تکرار پيش شماره

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0991 489 51 59رند پله ای از آخر,رند آینه ای

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0992 31 30 881رند کد پایین,رند پله ای از اول

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0905 0 20 32 72رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر,رند حروفی

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0991 96 484 91رند پله ای از وسط

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0991 96 537 60رند حروفی

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0992 30 455 35رند کد پایین,رند پله ای از آخر

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09158236605معمولی

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 450 16 39معمولی

بالاترین پیشنهاد

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید