X
سیم کارت
0910 479 4438معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4570معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4131رند پله ای از آخر

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4427معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4522معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4565رند پله ای از آخر

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4252رند پله ای از آخر

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4566معمولی

65,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 241 0574رند پله ای از آخر

2,850,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4151رند پله ای از آخر

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4580معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4458معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4414رند پله ای از آخر

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4232رند پله ای از آخر

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4577معمولی

65,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4180معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4133معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4353رند پله ای از آخر

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0910 479 4533معمولی

60,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

12

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید