X
سیم کارت
992 620 58 66معمولی

46,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0991 176 89 82رند پله ای از آخر

99,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
992 715 62 12رند کد پایین,رند پله ای از آخر

46,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
992 620 59 41معمولی

40,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
992 715 62 10رند کد پایین,رند ترتیبی از آخر

46,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
992 715 62 11رند کد پایین

46,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
992 620 59 14رند تکرار پیش شماره

46,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
991 659 61 64رند پله ای از آخر

69,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0991 674 90 14معمولی

69,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
992 715 62 51رند کد پایین

46,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
992 620 59 10رند تکرار پيش شماره

46,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
991 623 32 52رند پله ای از آخر,رند آینه ای

69,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
992 620 58 80معمولی

46,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

123

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید