X
سیم کارت
0912 1350 367رند تاریخ تولدی

35,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 315 00 87رند کد پایین

17,800,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 159 5004رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول

79,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 127 85 58رند آینه ای

89,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 108 20 79رند کد پایین

48,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0918 327 26 73رند پله ای از اول,رند حروفی

200,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 168 0 546معمولی

27,500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 12 12 052رند جفت جفت از اول,رند پله ای از اول

149,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 329 41 35معمولی

12,950,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 33 294 53معمولی

11,950,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 10 94 7 95رند کد پایین

46,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید