X
سیم کارت
0912 58 68 417رند پله ای از اول

19,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 228 62 50معمولی

32,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 55 77 206رند تکرار دو رقم یکی

45,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 645 17 62 معمولی

13,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 48 98 634رند پله ای از اول

19,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 693 57 34معمولی

15,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 524 0 445رند پله ای از وسط

16,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 384 16 19رند پله ای از آخر

40,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 578 49 80معمولی

18,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 335 69 20رند تکرار پيش شماره

28,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 522 75 18معمولی

16,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 325 34 05معمولی

30,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 521 80 64معمولی

17,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 420 660 9رند آینه ای

21,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 68 44 221رند تکرار دو رقم یکی

21,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 116 74 99رند کد پایین

85,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 689 32 47معمولی

13,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 577 47 56رند پله ای از وسط

21,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 639 0 559معمولی

17,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 359 78 01معمولی

25,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

12

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید