X
سیم کارت
0910 006 92 97رند کد پایین,رند پله ای از آخر

950,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 679 5300رند هزاری از آخر

950,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0903 359 6400رند هزاری از آخر

450,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 632 8002رند هزاری از آخر

1,350,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 463 4003رند هزاری از آخر

1,300,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 637 8300رند هزاری از آخر

750,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 791 6700رند هزاری از آخر

750,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 677 4007رند هزاری از آخر

2,300,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09155733181رند پله ای از آخر

750,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 579 5300رند هزاری از آخر

750,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0915 573 3134رند پله ای از آخر

1,200,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0935 767 4007رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول

1,250,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

12

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید