X
سیم کارت
912 387 11 62معمولی

3,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 237 28 49رند حروفی

3,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 398 50 55رند پله ای از آخر

تماس بگیرید

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 37 136 83معمولی

3,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 634 88 64معمولی

1,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 330 66 84معمولی

3,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 354 84 99رند پله ای از وسط

3,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
990.17.982.16معمولی

20,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
912 157 20 96معمولی

7,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 52 055 73معمولی

2,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 317 95 92رند کد پایین,رند پله ای از آخر

3,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 12 22 809رند سه رقم یکی از وسط,رند پله ای از اول

14,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 578 577 2رند پله ای از اول

2,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 13 12 239رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی

10,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید