X
سیم کارت
0912 66 591 36معمولی

2,690,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 664 15 38معمولی

2,690,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 74 611 78معمولی

2,090,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 75 33 182معمولی

2,090,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 883 67 97رند پله ای از آخر

2,390,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 746 90 82معمولی

2,090,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 74 79 467رند پله ای از اول

2,290,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 66 295 60معمولی

2,790,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 883 74 64رند پله ای از آخر

2,490,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 748 0910رند تکرار پيش شماره

2,490,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید