X
سیم کارت
0912 5 4 3 65 85رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از اول

12,990,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 407 3500رند کد پایین,رند هزاری از آخر

29,990,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 112 38 47رند کد پایین

82,990,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 470 11 51رند پله ای از آخر

14,990,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 283 45 75رند پله ای از آخر,رند حروفی

22,990,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 390 78 68رند پله ای از آخر

17,990,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 113 25 68رند کد پایین

69,990,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 357 7300رند هزاری از آخر

23,990,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید