X
سیم کارت
0913 332 8 334رند پله ای از وسط

530,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 0130 570رند کد پایین

650,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 360 44 98معمولی

360,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 320 55 84معمولی

400,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 368 6001رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول

880,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 320 55 74معمولی

400,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 360 55 98معمولی

400,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 430 20 78معمولی

300,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 360 53 66معمولی

350,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 0130 290رند کد پایین

650,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 332 80 78معمولی

400,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 332 80 91معمولی

400,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 320 55 63معمولی

400,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 360 53 77معمولی

350,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 332 83 60رند پله ای از وسط

370,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0913 332 83 66رند پله ای از وسط

370,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 0130 211رند کد پایین

600,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 0130 266رند کد پایین

600,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید