X
سیم کارت
0912 678 90 87رند ترتیبی از اول

1,650,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 471 51 87معمولی

1,700,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 67 64 563رند پله ای از اول,رند حروفی

1,350,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 700 38 67رند کد پایین,رند هزاری از اول

1,850,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 678 10 17رند پله ای از آخر,رند ترتیبی از اول

1,450,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 846 06 75معمولی

1,200,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 874 7600رند هزاری از آخر,رند پله ای از اول

1,400,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 483 42 91معمولی

1,530,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 47 87 339رند پله ای از اول

1,700,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 8500 138رند هزاری از اول

1,800,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید