X
سیم کارت
0912 968 4 981معمولی

9,500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 968 72 16معمولی

9,500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 0478 608رند حروفی

7,200,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 0 276 576رند پله ای از آخر

8,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 045 78 26معمولی

7,500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 4 554 359رند پله ای از اول,رند آینه ای

17,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 89 29 586رند پله ای از اول

8,800,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 84 39 688معمولی

9,700,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 79 359 47معمولی

11,700,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 968 25 47معمولی

9,500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 459 76 49معمولی

17,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 968 4 982معمولی

9,500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 485 24 87معمولی

14,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 532 7 568معمولی

14,000,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 054 96 87معمولی

7,500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 968 72 18معمولی

9,500,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 96 825 49معمولی

11,000,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 890 59 74معمولی

8,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 43 56 856رند پله ای از آخر

16,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

12

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید