X
سیم کارت
09116285572معمولی

30,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09901052822رند کد پایین,رند پله ای از آخر

40,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09114576410معمولی

40,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09117574516رند پله ای از اول

35,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09114576340معمولی

40,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09117835217معمولی

30,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09117574680رند پله ای از اول

35,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09901062019رند کد پایین,رند تاریخ تولدی

بالاترین پیشنهاد

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09114576512معمولی

40,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09117574695رند پله ای از اول

35,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09117574560رند پله ای از اول

40,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09116285991رند تکرار پیش شماره

30,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09114576386معمولی

35,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09114576375معمولی

40,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09114576518معمولی

40,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09114872935رند تکرار پیش شماره

35,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09116285917رند تکرار پیش شماره

35,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
09117835125معمولی

30,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

123

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید