X
سیم کارت
0912 190 37 96معمولی

10,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 1003 209رند کد پایین,رند هزاری از اول

55,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 13 11 536رند پله ای از اول,رند تاریخ تولدی

14,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 1003 105رند کد پایین,رند هزاری از اول

66,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 15 77 443رند تکرار دو رقم یکی

12,000,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 1 76 87 75معمولی

10,500,000 Tooman

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید