X
سیم کارت
0912 127 94 03معمولی

بالاترین پیشنهاد

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
912 123 0 657رند ترتیبی از اول

بالاترین پیشنهاد

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 10 88 673رند کد پایین

بالاترین پیشنهاد

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 125 28 22رند سه پله,رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر

بالاترین پیشنهاد

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 132 54 53رند پله ای از آخر,رند تاریخ تولدی

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 107 91 30رند کد پایین

بالاترین پیشنهاد

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM
0912 188 74 54رند پله ای از آخر

بالاترین پیشنهاد

دائمی - کارکرده
3/9/2023 2:32:04 PM

1

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید