X
سیم کارت
0991 265 9761معمولی

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0918 801 1603رند کد پایین

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0918 801 2264رند کد پایین

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0916 632 1968رند تاریخ تولدی

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0991 264 8203معمولی

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0916 632 1984رند تاریخ تولدی

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0991 264 8220معمولی

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0916 632 1982رند تاریخ تولدی

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0915 486 01 05رند پله ای از آخر

275,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0916 55 99 470رند تکرار دو رقم یکی

180,000 Tooman

اعتباری - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0918 801 2243رند کد پایین

250,000 Tooman

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

123456789...

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید